Язовирите "Огоста" и "Бели Искър" влизат в списъка на язовирните стени и съоръженията към тях за основен ремонт. Това гласи правителствено решение, прието на днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от МС.

Държавата поема отговорност за общинските язовири, за които липсват средства

Държавата поема отговорност за общинските язовири, за които липсват средства

Промените в закона трябва да са готови до седмица

С днешното решение на МС се допълва одобрения с РМС № 495/2018 г. списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция.

Кирил Войнов: В момента няма опасни язовири

Кирил Войнов: В момента няма опасни язовири

Под особен контрол се намират 291 каскадни язовира...

Включването в списъка на язовирите "Огоста" в община Монтана и "Бели Искър" в община Самоков създава условия за осигуряване на изправното техническо състояние на язовирните стени. Включват се и съоръженията към тях. По този начин се осигурява и безопасната им експлоатация.

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

414 язовири се нуждаят от спешен ремонт