Кметовете могат да прехвърлят водоемите, които общините стопанисват, на държавата до 7 октомври.
Това съобщи председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Петър Горновски по време на работна среща с областния управител на Ловеч Георги Терзийски и представители на всички общини от региона.

До тогава кметовете ще трябва да решат дали да прехвърлят стопанисваните от тях язовири на новосъздаденото Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".

Припомняме, това предприятие бе създадено с промени в Закона за водите.

Караниколов: Дъждовете, а не язовирите са виновни за наводненията

Караниколов: Дъждовете, а не язовирите са виновни за наводненията

Спешните пари за язовири идват от държавния бюджет

По думите на Горновски всяка община трябва да направи внимателен анализ, защото ще носи пълна отговорност за язовирите, които стопанисва, в това число и за неотложните им ремонти.

Кирил Войнов: В момента няма опасни язовири

Кирил Войнов: В момента няма опасни язовири

Под особен контрол се намират 291 каскадни язовира...

Проверки ДАМТН са установили, че 858 язовири се нуждаят от строително-ремонтни дейности, за да бъдат в технически изправно състояние. На 414 от тези язовири трябва да се направи неотложен ремонт.

Списъкът на агенцията, е основан на контролната дейност. В него са взети под внимание всички установени неизправности при проверките на водните съоръжения от инспекторите на агенцията. При много язовири има повече от едно нарушение.

Каранаколов доволен, че язовирите са преброени

Каранаколов доволен, че язовирите са преброени

131 са опасните язовири у нас

По време на днешната дискусия беше обсъдена и предстоящата категоризация на язовирите.

Те ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води при разрушаване или неправилна експлоатация. Първата степен е висока степен, втората - значителна степен и третата - ниска степен. За тази процедура ще бъдат отговорни комисии, назначени със заповед на областните управители на всяка една област, уточняват от ДАМТН.

Ремонтират 7 от 109 язовира в Сливенска област за сметка на държавата

Ремонтират 7 от 109 язовира в Сливенска област за сметка на държавата

Неработещи изпускатели, затлачване с битови отпадъци, филтрации са основните проблеми

В дискусията в Ловеч участваха и заместник-председателя на ДАМТН ген. Кирил Войнов и главният секретар на агенцията Николай Николов.

Очаква се и в други региони да има подобни срещи между местната власт и представители на ДАМТН за повишаване на информираността на местните власти и на вниманието към язовирите на територията на страната.