Заменят персоналната пенсия за деца сираци с нова семейна помощ. Нейният размер ще е по-висок, но колко точно ще е, ще се определи със Закона за държавния бюджет. Промените в Закона за семейните помощи за деца, одобрени от Министерски съвет, обяви ресорният министър Бисер Петков.

Промените касаят децата, които нямат право на наследствена пенсия с починал родител. "Основната закрила за тези деца, останали без родител е по линия на наследствени пенсии, които те получават от Държавното обществено осигуряване. Но, на не малко деца, родителите им нямат необходимия осигурителен принос, за да получават наследствени пенсии. За тях в момента от Държавното обществено осигуряване се изплащат персонални пенсии", обясни министър Петков.

Той заяви, че днес правителството реши да отпусне персонални пенсии на 92 деца от 1 ви август в новия размер на персоналната пенсия, която от 1-ви юли е 113,02 лв. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 50 семейства, останали в затруднено финансово положение.

"Става дума за деца, които нямат право на наследствена пенсия за починал родител и изплащането на тази помощ ще бъде при определени условия, които се въвеждат за всички семейни помощи. Без да бъда изчерпателен ще посоча, че условието е децата да посещават детски градини или училища", обясни Петков.

Размерът на помощта ще се определя по Закона за държавния бюджет. Стана ясно, че предложението е Закона да влезе в сила от следващата година, а децата, които поллучават персонална пенсия ще могат да изберат дали да се откажат от нея и да получат новата семейна помощ.

"Деца, които заявяват тази помощ - това ще бъде основание за прекратяване на персоналната пенсия, ако те получават такава. Със законопроекта се предвижда значително разширяване на кръга на децата, които имат право на тази семейна помощ. Разчетите, които са направени от тази помощ потенциално могат да се възползват 5 600 деца, като тук правя уточнението, че към момента 2700 деца получават персонални пенсии от ДОО. Въпрос на техен избор и преценка е съответно дали да се възползват от новата помощ или да продължават получаването на персонална пенсия", обясни Петков.

Манолова внесе законови поправки за пенсиите на сираците

Манолова внесе законови поправки за пенсиите на сираците

Да не се изисква осигурителен стаж и подоходен критерий

Предвидено е отпуснатите персонални пенсии да продължат да се изплащат до края на годината. "С този законопроект се прави първа стъпка към извеждане на нехарактерни за осигурителната система плащания, които имат социален характер към системата на социално подпомагане", каза още министър Петков.

Министър Петков припомни, че този законопроект е отговор на искания, които в началото на годината бяха систематизирани от омбудсмана Мая Манолова на база на искания на родители на деца, останали с един родител.

Министър Петков уточни, че още около 2 900 деца ще могат да получат такава месечна семейна помощ. По думите му годишно за изплащане на тези семейни помощи за деца ще са необходими 4 млн. лв.

Бабите и дядовците, които са поели грижата за децата, стига да не получават специалното подпомагане по Закона за закрила на детето също ще имат право на тази семейна помощ.

Борисов иска инспекция на дневните центрове за хора с увреждания

Борисов иска инспекция на дневните центрове за хора с увреждания

Като свърши МС, министрите да седнат, да направят с Дончев бърз план и да действат