Не би било мъдро да не използваме отличните си политически връзки със САЩ за развиване на още по-тясно икономическо сътрудничество.

Това каза в лекцията си пред Американската търговска камара в България и Българо-американския търговски и икономически съвет (БАТИС) външният министър Ивайло Калфин.

Още в първия месец от членството на България в ЕС е имало засилен интерес от страна на американски банки, желаещи да развиват дейност в страната ни, отбеляза Ивайло Калфин пред присъстващите в хотел "Шератон" в София представители на бизнеса.

Той увери американските инвеститори в намеренията на българското правителство да продължи да поддържа добри условия за бизнес в страната и приветсва подписването във Вашингтон на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и САЩ.

Влизането в сила на тази спогодба според Калфин ще стимулира и облекчи двустранните икономически контакти.

Външният министър изрази надежда скоро и други да последват примера на американските компании, които вече имат позиции в България.

 

Той подчерта големия инвестиционен потенциал на сектори като инфраструктурата и енергетиката и допълни, че във връзка с усилията за повишаване конкурентоспособността на българската икономика следва да се обърне специално внимание на сътрудничеството в областта на високите технологии и университетския обмен.