Около 50 000 лева предвиждат за застраховка "Живот" на депутатите. Това е прогнозната цена на поръчката, обявена на 22 май 2018 г., видя News.bg в документите на парламента.

Застраховка "Живот" е за 240 (двеста и четиридесет) народни представители от 44-то Народно събрание.

Според проекта, срокът на застраховката е за една година. Тя трябва да е валидна както за България, така и за чужбина. Предвидени са клаузи и в случай, че депутат или цялото народно събрание предсрочно прекрати мандата си.
Ако бъде прекратен предсрочно мандата на парламента, част от застрахователната премия да подлежи на връщане. В този случай застрахователят може да задържи частта от премията, съответстваща на изтеклия срок, предвиждат документите.

Депутатите ни със застраховка "живот"

Депутатите ни със застраховка "живот"

Народното събрание е обявило обществена поръчка за застраховка

В случай на напускане на депутат задълженията на застрахователната компания се прекратяват от полунощ на деня след прекратяване на депутатските правомощия и полицата се прехвърля на името на народния избраник, който влиза на мястото на напусналия депутат.

Застрахователните рискове, за които защитават народните избраници, са смърт при общо заболяване, битова злополука, инфаркт или инсулт, настъпили при изпълнение на функциите на народен представител. В полицата се предвижда обезщетение при смърт при катастрофа или увреждане от катастрофа, както и смърт вследствие злоумишлени действия от трети лица, настъпили при изпълнение на функциите на народен представител. Предвидена е и трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука.

Застраховката поема погребение и транспортни разходи при смърт, покрита по условията на застраховката. Компанията, която ще застрахова депутатите, се ангажира да изплати по 15 000 лева в случай на инцидент.

По 30 000 лева покрива застраховката при настъпването на инфаркт, инсулт, катастрофа. Същата е сумата и при трайна загуба на нетрудоспособност при злоумишлени действия от трети лица, настъпили при изпълнение на служебните задължения на депутатите. Застраховката покрива транспортните разходи при лечение или погребение.

Сумата, която се плаща за застраховка зависи и от възрастта. Оказа се, че най-много депутати са между 45 - 49-годишни. Те са общо 43. Следват народните избраници между 40 и 44 години - 40 на брой. 37 депутати са на възраст между 35 и 39 години. Същият брой депутати са на възраст между 50-54 години. Между 25 и 29 години са петима, а четирима са над 70-годишни.

От парламента се застраховат, че държат авторски права и върху всички документи, които ще обсъждат със застрахователя.