Река Дунав се затлачва в участъка от Сомовит до Силистра, за който отговаря България. Причината - държавни ограничения. Това съобщи в Русе инж. Валери Иванов.

В резултат на ограниченията за периода 2007-2016 г. са регистрирани множество нови прагове, което е довело до 249 засядания на плавателни съдове, каза областния председател на АБВ и член на НС и ИБ на партия АБВ инж. Валери Иванов.

Според Русев, това влияе негативно, не само върху търговското корабоплаване в този район на Дунав, но и върху туристическия бранш с круизни кораби и производството на качествени строителни материали.

"През последните години таксата за драгиране на реката беше необосновано увеличена с 1255% с обяснението, че така се покрива инфлацията, която по официални данни за същия период е само 57.2%", каза инж. Иванов.

Според него това е само част от проблема. Разрешителното за такава дейност вече изисква време от 6-8 месеца минимум, а приемането на "НАТУРА 2ООО" затрудни още повече дейността за добиване на инертни материали от река Дунав. Повече от 70% от територията на Дунав в българския участък попада в зоните на нейния обхванат", посочи той.

Според първоначалния вариант на Закона са обхванати само териториите на островите. По-късно те са разширени т.нар. "буферни зони", които навлизат навътре в реката с 500 метра".

Инж. Иванов попита Транспортното министерство (МТИТС), интересува ли се от нормалното корабоплаване в този участък на на-голямата водна артерия в Европа.

Същият въпрос бе зададен и към Министерството на туризма - дали имат интерес от развитието на водния туризъм чрез многобройните круизни кораби плаващи по Дунав.

Инж. Иванов реторично попита и екоминистерството дали една затлачена в българския участък европейска река е полезна, от екологична гледна точка, за флората и фауната, за човека и всичко около нея.

Според Румен Петков въпреки факта, че река Дунав минава през десет държави от Европа, от които седем са членки на ЕС, България поставя под съмнение и развитието на туризма и търговското корабоплаване по този воден път.

Страната ни съсипва един отрасъл, в който през годините между 1965 - 1985 са инвестирани повече от 100 милиона долара.

Според Петков този отрасъл дава най-качествените строителни материали.

Приходите от таксите за драгиране не трябва да влизат директно в бюджета на държавата, а да се предоставят на общините, където се извършва такава дейност, смята Румен Петков.