През 2021 г. ще бъдат закрити 10 специализирани институции - по пет домове за пълнолетни с умствена изостаналост и за пълнолетни с психични разстройства. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Потребителите им ще бъдат настанени в услугите от новия тип, които отговарят на критериите за качество, обясни социалният министър Деница Сачева.

Тя допълни, че в следващите години предстои да стартира процесът на деинституционализация на услугите за стари хора.

За целта по ОП "Развитие на човешките ресурси" в следващия програмен период ще бъдат отделени 750 млн. лв. за изграждане и оборудване на нови центрове за настаняване от семеен тип.

Тя връчи лиценз на нова социална услуга за резидентна грижа за възрастни в село Межден, община Дулово. Това е първата, която получава такъв от Агенцията за качество на социалните услуги след нейното създаване и влизането в сила на Закона за социалните услуги.

В триетажната сграда вече са настанени трима потребители, а капацитетът е общо за 15 души над 65 г. Услугата разполага с машини, които помагат на трудноподвижните хора да се придвижват. Тя беше проверявана два месеца преди да бъде издаден лицензът, а контролът ще продължи и след стартиране на грижите за възрастните.