Два договора за проекти, финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще подпишат, министърът на здравеопазването Евгений Желев и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.

По първия проект ще се правят профилактични прегледи за онкологични заболявания в цялата страна, съобщи БНР.
Вторият проект предвижда национални здравни информационни кампании. Общата стойност и на двата проекта е над 24 милиона лева.