Запасняците трябва да уведомяват военните, ако ще пребивават в чужбина за повече от 6 месеца, пише "Сега". При завръщането си в страната те отново ще трябва да информират военните.

За нарушителите е предвидена глоба между 270 лв. и 1000 лв. Това предвиждат промените в Закона за резерва, които бяха пуснати за обществено обсъждане. С тях Министерството на отбраната връща практиката от близкото минало за задължителност на мобилизационните назначения, както и за санкции при неизпълнението им.

Задължение да уведомяват военните ще имат и жените, които се водят в запас, но излизат в отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отглеждане на дете. Глоба ще грози всеки, който не си пази документите за мобилизационно назначение за военно време, пише още в проекта. От проекта не става ясно дали новите текстове ще се отнасят за заварено положение, тъй като стотици хиляди българи живеят зад граница от години. Това не е уточнено, което означава, че всеки българин, зачислен в запаса, но е извън пределите на България, ще трябва да уведоми военните.

Още не е ясно колко българи в чужбина подлежат на запас. Затова най-вероятно ще започне и нова кампания по връчване на мобилизационни назначения. За да се случи това, от военното министерство планират да възстановят и военните окръжия в градовете.

В момента Централното военно окръжие има на подчинение военни формирования, които ще бъдат трансформирани в окръжия. Кампанията по връчване на повиквателни заповеди от военните се провежда всяка година, но в последно време техният брой се увеличава.

Само за първите два месеца на миналата година бяха връчени заповеди на 7306 мъже. През 2014 г. техният брой е бил 19 168, а през 2013 г. - 7038 души. С новите текстове се променя и пределната възраст за зачисляване в запаса. За войниците, сержантите, офицерските кандидати и младшите офицери ще е 55 г. За старши офицерите - 60 г., а тези с висши военни звания - 63 г.

Българите, които са без военна подготовка, но имат специфични военноотчетни специалности, ще се водят на отчет до 55 г. Министерството на отбраната се е отказало от плановете си да зачисли в запаса и неслужилите младежи.

В края на февруари от МО лансираха идеята армията да води на военен отчет и младежи, които не са ходили в казармата след отмяната на наборната военна служба. Ставаше дума за мъже и жени между 18 и 32 години. От МО се надяваха така да попълнят резерва за военно време.

След премахването на наборната служба в резерва се зачисляваха само мъжете, които са минали казарма, и бившите военни. С професионализацията на армията бяха отменени и военните комисии, на които се явяваха всяка година момчетата в гимназията.

Така няколко поколения не бяха зачислени в окръжията и реално във военно време е невъзможно да бъдат мобилизирани. С промените военните целяха да попълнят именно този законов вакуум, но срещнаха съпротивата на ГЕРБ. Военните са намерили начин и как да попълнят липсата от офицери в резерва.

С промените в закона се предвижда студентите да могат да кандидатстват в съответното висше военно училище за обучение за придобиване на квалификация "Офицер от резерва". На завършилите обучението ще се присвоява първо офицерско звание - лейтенант.

Припомняме, в понеделник в Единния център за начална военна подготовка в Плевен стартира първият курс "Начална военна подготовка". Досега за курсовете можеха да кандидатстват само студенти, но вече няма такива ограничения, обясниха от МО.