Съдебната реформа и реакциите на европейските институции са сред тематичните акценти на съботните вестници.

"Комитетът на министрите към Съвета на Европа и Венецианската комисия разкритикуваха остро проектозакона на министъра на правосъдието Данаил Кирилов по един от най-съществените проблеми на българската съдебна система - безконтролността и безнаказаността на главния прокурор и намесата му в кадровата дейност на съда. Първо Комитетът на министрите излезе с безпощадна критика в най-острата си резолюция за България до момента. В нея се казва, че главният прокурор ще остане недосегаем, а проблемът с безграничната му власт дори ще се задълбочи. Малко след това излезе и становището на Венецианската комисия, която предупреждава, че промените не трябва да се отнасят за върховните съдии, тъй като това може да бъде "проблематично от гледна точка на независимостта на съдебната власт". Данаил Кирилов днес не се отзова на поканата да защити проекта си пред комисията. Комитетът беше поставил ултиматум на правителството до 1 октомври да представи планираните мерки за промени в закона, които да ограничат недосегаемостта на главния прокурор и да направят възможно разследването му. Тази препоръка беше дадена в решението на Европейския съд по правата на човека по делото "Колеви срещу България", когато в Страсбург установиха, че няма кой да разследва главния прокурор на България дори когато има съмнение, че е замесен в убийство. Тази препоръка вече 10 години стои неизпълнена. В резултат Данаил Кирилов изработи законопроект, в който предлага разследването за умишлено престъпление от общ характер на главния прокурор да се обвърже в обща процедура с председателите на върховните съдилища. Предлага се дори при съмнения те да бъдат отстранявани от постовете си. Идеята на Кирилов е произрводството да започва по предложение на поне трима членове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) или на министъра на правосъдието, а пленумът му да дава разрешение с поне 17 гласа "за". Този проект срещна множество критики от специалисти, подобна е оценката и на Венецианската комисия. Тази година вече беше публикувано предварително становище на отдела по изпълнение на решенията на съда в Страсбург, че предлаганият законопроект от Кирилов, не само няма да реши проблема, а ще го задълбочи. За изпълнението на въпросното решение се настояваше отново и в последния доклад на мониторинга на Европейската комисия, който засега не е отпаднал. Още тогава Кирилов опита да неглижира становището като каза, че не бил чул критики към законопроекта. В последното си становище от днес Съветът на Европа очертава като основен проблем продължаващата липса на гаранции за създаване на възможност за независимо и ефективно разследване срещу главния прокурор, ако има данни за престъпление. В документа се настоява българските власти да въведат съдебен контрол на отказите на прокуратурата да започне разследване, заедно с мерки срещу прекомерното натоварване на съдилищата и прокуратурите. Настоява се и своевременно да бъде предоставена подробна оценка на обхвата и условията, които трябва да има такъв съдебен контрол. Съветът на Европа призовава българските власти да въведат солидни гаранции за институционална, йерархична и практическа независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследване срещу главния прокурор, във всички ситуации (с изключение на спешни действия по разследването) и на всички етапи на производството, включително предварителните разследвания. България трябва незабавно да изготви нови законодателни предложения, гарантиращи независимостта и ефективността на евентуално разследване срещу главния прокурор. В становището се посочва, че, ако има непреодолими конституционни пречки, трябва да предложени необходимите изменения в конституцията. Съветът на Европа подчертава и че българското правителство трябва да преосмисли и преразгледа идеите на Данаил Кирилов, залегнали в законопроекта за "тримата големи" от 14 юни и по-конкретно възможността за временно отстраняване на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. В становището се отправя и призив към правителството най-сетне да приеме изменения в законодателството, с които се отпадне възможността за автоматично отстраняване на съдии по искане на главния прокурор. От Съвета на Европа подчертават за пореден път и констатирания системен проблем с неефективните наказателни разследвания в България, както и продължаващата липса на гаранции да се въведе възможност за независимо и ефективно разследване срещу главния прокурор. Отбелязва се "със съжаление", че предложенията на правителството на този етап не са достатъчно конкретни. "Отбелязваме също с дълбока загриженост, че законопроектът от 14 юни 2019 г. относно разследването на главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд не само не успява да разреши съществуващите недостатъци, свързани с независимостта и ефективността на разследването относно главния прокурор, но би могъл да затрудни подобно разследване", подчертават в становището си от Съвета на Европа... Становището на Венецианската комисия е, че предложеният от министъра проект за промени вероятно ще се провали с оглед на целите, които са поставени. Нещо повече - промените не трябва да засягат и двамата председатели на върховните съдилища - Върховния касационен и Върховния административен съд, както предлага Кирилов. Съществува сериозен риск предложеният от правителството механизъм за отстраняване на главния прокурор да не изпълни целите, се казва в документа. Посочва се, че са необходими комбинация от институционални промени, нови правила и еволюция в политическата култура. И Венецианската комисия е против разширяването на механизма за спиране на двама главни съдии, се казва в становището на комисията. В началото на ноември експерти от Венецианската комисия се срещнаха в България с министър Данаил Кирилов, с премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и неправителствени организации. В началото на ноември експерти от Венецианската комисия се срещнаха в България с министър Данаил Кирилов, с премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и неправителствени организации. Въпреки че предложенията за отстраняване на главния прокурор изглежда разумно решение на теория, то може би няма да работи на практика заради позицията на главния прокурор в рамките на държавното обвинение и неговото важно въздействие върху Висшия съдебен съвет, подчертават от комисията. Подобно решение би трябвало да се основава по същество на информацията, получена от следователи и прокурори, които са подчинени на главния прокурор. Освен това ще бъде трудно да се намерят трима членове на прокурорската колегия на ВСС, които биха внесли предложение за разследване и 17 членове да гласуват решението за отстраняване и започване на разследване, смятат от комисията и предлагат няколко начина за превръщане на механизма в работещ и по-ефективен. Например законодателят може да задължи главният прокурор да се въздържа от каквито и да е инструкции в случаи, които го засягат. Друго предложение е членовете на Върховния съдебен съвет, които не са свързани с прокуратурата, да могат да внасят искане за временно отстраняване на главния прокурор. Сред възможните механизми е и да бъде свален прагът на мнозинството, необходим за решение за временно отстраняване на главния прокурор..." - "Дневник".

В. "Сега" цитира по темата реч на Лозан Панов пред конференцията "Независимост на съда - актуални аспекти в практиката на Европейския съд по правата на човека": "Прокуратурата винаги е вървяла с победителите. За управляващите тя е инструмент, за управляваните - бухалка. Атрактивните обвиняеми у нас са падналите от власт, но въпреки това при всеки опит за реформа на прокуратурата се чуват яростни гласове, че се посяга на нейната независимост. В редица напреднали държави прокуратурата е част от изпълнителната власт, но функционира добре. В други държави прокуратурата е независима институция извън съдебната власт и също функционира добре. У нас прокуратурата е в съдебната власт и е зависима само от главния прокурор. А той от своя страна, не зависи от никого... В последно време, дори и за най-непредубедения възникват основателни съмнения, че партиите получават "разрешение" от главния прокурор за свои действия. Избирателното преследване на определени магистрати чрез дисциплинарни производства или необективно атестиране е също част от опитите да се направи послушен съдът. Повечето от тях се характеризират най-вече с двойното прилагане на възприети стандарти, в зависимост от съдията, който се наказва или атестира. Посредствеността на съдията е също не по-малка опасност за неговата независимост, защото магистрат, който не е уверен в своите качества, по правило е уязвим..."

Партийните субсидии също са сред водещите теми.

"След увеличението на държавната партийна субсидия на 8 лева на глас за следващата година управляващите формации ГЕРБ и "Обединени патриоти" не бързат да отменят възможността за финансиране на партиите от бизнеса. Тя бе въведена през лятото по инициатива на ДПС, след като премиерът Бойко Борисов разпореди субсидията да бъде намалена от 11 на 1 лев на глас. Според председателя на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова въпросът не трябва да се обсъжда в бюджетната процедура, а може да бъде част от дебат за промени в Закона за политическите партии, който по думите й трябва да се проведе като следваща стъпка. Съпредседателят на "Обединени патриоти" Валери Симеонов обаче смята, че трябва да има таван както за финансирането от държавата, така й за това от бизнеса. Зам.-председателят на ДПС Йордан Цонев е на мнение, че макар и 8 лева на глас субсидия да не е достатъчна за малките партии, при това положение възможността за финансиране от бизнеса трябва да отпадне. БСП има принципна позиция против даренията за партиите от юридически лица. Обратът при определянето на размера на партийната субсидия снощи е станал със знанието на премиера Бойко Борисов. Предложението на Министерския съвет бе партиите да получават по 1 лев на глас и през 2020 г., а единственото друго, вкарано между двете четения на закона за бюджета от БСП - субсидията да е 8 лева на глас. Няколко часа преди гласуването от ДПС обявиха, че има скрита коалиция между ГЕРБ и БСП за приемане на по-високата субсидия. Днес Йордан Цонев даже каза, че посредникът за договорката между Бойко Борисов и Корнелия Нинова е Валери Симеонов, когото определи като "кум". Снощи първоначално не бе прието нито едно от двете предложения и изглеждаше, че ще продължи гласуването на бюджета, без да се определи размерът на субсидията. Според Даниела Дариткова обаче "Обединените патриоти" отказали да подкрепят другите текстове в бюджета, което наложило спешна консултация с участието на финансовия министър Владислав Горанов. Представителите на ГЕРБ били в непрекъсната комуникация с премиера. След разговорите ГЕРБ подкрепи предложението на БСП, зад което заставаше и "Обединени патриоти" - 8 лева субсидия на глас. Валери Симеонов обаче твърди, че "патриотите" не са поставяли ултиматуми на коалиционния си партньор за бюджета..." - в. "Дневник".

"Голяма бъркотия се получи с партийните субсидии. За съжаление много често по сериозните въпроси, нещата се случват бързо и с едно парламентарно гласуване. А би било хубаво да има дискусия и дебат. Трябва да се направи анализ по текстове и процедури, дали има шанс това решение да бъде променено. Но нашата позиция няма промяна". Това заяви във Великотърновския университет вицепремиерът Томислав Дончев по повод на поисканото от ГЕРБ намаляване на партийните субсидии на 1 лв. Той изрази също увереност, че новият социален министър Деница Сачева ще се справи с трудностите, но трябвало първо да се успокоят страстите в обществото и истерията на родители, че някой иска да им вземе децата и да ги отведе в Норвегия..." - в. "Монитор".

"Очевидно намаляването на субсидията беше някакъв наказателен ход срещу БСП от страна на ГЕРБ преди изборите. Това е моето впечатление и съвсем очевидно има някакво съгласие и консенсус да бъде възстановено донякъде финансирането от държавния бюджет. Това каза евродепутатът и зам.-председател на ВМРО Ангел Джамбазки, цитиран от Би Ти Ви. Той коментира думите на председателя на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова, че коалиционните партньори са искали да се определи субсидия, иначе няма да гласуват бюджета: "Това, което казва Дариткова, ми звучи като оправдание. Ако ГЕРБ не са искали да гласуват такова нещо, нямаше да го гласуват. Така, че въпросът е към тях. Това са твърдения един каза, другият каза, третият каза. "Не може голямата политическа партия, тази, която твърди, че носи отговорност за управлението да дава такива обяснения за гласуването си в зала", каза още той. Тук трябва да се казват нещата честно и не да се крият и да се опитват да се оправдаят по някакъв начин. Честността е най-добрата политика", обобщи Джамбазки." - в. "24 часа".

"Решението субсидията за партиите да бъде 8 лв. е незаконно. То беше взето на трето гласуване, което е забранено от правилника. Това заяви пред Нова телевизия Йордан Цонев, зам.-председател на ПГ на ДПС. Късно снощи, след бурни дебати, почивки и консултации, парламентът гласува 8 лв. субсидия на глас за партиите в бюджета за 2020 г. "В началото ние разкрихме сценария - ГЕРБ да влязат с по-малко депутати и да позволят на останалите парламентарни групи да прокарат това решение. Усетихме го. Тогава Корнелия Нинова заяви, че Мустафа Карадайъ лъже, защото тя не се е чувала и виждала с г-н Борисов. Ние знаем, че не са се виждали. Тя използваше посредник, за да реализира целта си. Валери Симеонов посредничеше между нея и премиера, за да стане субсидията 8 лв. В четвъртък лъсна цялата истина. Симеонов беше избран за зам.-председател на парламента, въпреки протестите на майките на деца с увреждания, отново с помощта на БСП и ГЕРБ. Всичко е нагласено. ГЕРБ излизат с най-голяма щета, защото именно думата на Борисов беше потъпкана. Той обеща на хората, които гласуваха с "да" на референдума, че ще послуша техния глас. Очаквам, че той ще реагира", коментира Цонев. Преди дни от ДПС обвиниха ГЕРБ и БСП в договорка за партийните субсидии. По думите му президентът може да наложи вето върху Закона за бюджета заради конституционното нарушение, но не очаква това да се случи." - в. "Стандарт".

Вестниците проследяват и темата за изграждането на газопровода "Турски поток".

"Проектът "Турски поток" не е под заплаха, работата по него не е спряла. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти по повод изказването на президента на Русия Владимир Путин, че България бави изглаждането на "Турски поток"... "Това, което със сигурност мога да кажа е, че ние изпълняваме своите ангажименти. В края на миналата година, когато актуализирахме нашата енергийна стратегия, всички вие помните, че тази актуализация дойде като инициатива на правителството. Тя беше подкрепена от колегите от парламента, от всички парламентарно представени политически сили. Беше ясно заявено, че този проект е изключително важен, той е стратегически за нас", заяви още Петкова. По думите й така както предвиждат европейските правила, нашето европейско национално законодателство, са проведени всички процедури, които са свързани както с прилагането на директива 73 за природния газ, така и по отношение на обществените поръчки, свързани с избора на изпълнител. Всички тези дейности, свързани с прилагането на практика на нормативната уредба, отнема време", заяви още Петкова. Тя припомни, че е имало обжалване по отношение на обществените поръчки. "От деня на подписването до настоящия момент се работи непрекъснато по отношение на реализацията на този проект. Към момента се работи на трасе от 150 км, разделено на 3 отделни лота. Доставени са тръбите за всичките 150 км, разчистен е хумусният слой. Изкопани са траншеи. Знаете, че бяха изградени и въведени в експлоатация първите 11 км от турско-българска граница до компресорна станция "Странджа", които на практика осигуряват възможност ние да се свържем с проекта "Турски поток" на турска територия. Изградихме и газоизмервателна станция. В процес на изграждане са и две компресорни нови станции. Работата по проекта не е спряла. Така както предвижда договора първите 308 км трябва да бъдат готови в края на месец май 2020 г. Ние работим, вършим си работата", каза още Петкова. Тя изтъкна, че се полагат по 5 км на ден." - в. "Труд".

"Няма бавене на българския участък от газопровода "Турски поток", увери пред БНР Владимир Малинов, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". Той посочи, че имаше обществена поръчка за възлагане на строителството и на 18 септември беше сключен договор с изпълнителя - консорциума "Аркад". "Съгласно договора в рамките на 250 календарни дни от възлагателното писмо, изпратено на 25-и септември, следва да бъде реализирана инфраструктура с дължина от 308 километра. Тези 250 дни изтичат на 31-ви май 2020-а година. А в рамките на 615 дни трябва да бъде реализирана и построена останалата инфраструктура - останалите 168 километра. Така че в момента сме в договорените срокове", уточни Малинов. Работата продължава и в момента при зимни условия: "Работи се на три участъка - в района на общините Плевен, Кнежа и Искър. Тези три участъка са с дължина от 150 километра", каза директорът на "Булгарстрансгаз". Той изтъкна, че икономически и технически "Балкански поток" има редица предимства за реализацията не само на пренос на газ през територията на България, но и като част от концепцията за газов хъб Балкан." - в. "Сега".

Всекидневниците съобщават и за кончината на голямата ни актриса Стоянка Мутафова.

"Стоянка Мутафова, която си отиде като истински любимец на Бога - на 97 и навръх Никулден - преди години получи страхотна титла от любимата си приятелка Невена Коканова: Осмото чудо на света. Ето защо ви предлагаме уникалния й изказ едно към едно - така, както е говорила пред "Стандарт" на пореден рожден ден. - Госпожо Мутафова, винаги изглеждате като от витрина. Стоите ли дълго пред огледалото? - Боже, какво говорите? По принцип не се занимавам с външността си. Още повече че никога не съм минавала за хубавица. По-важно е обаянието. С него можеш да победиш. Благодаря на Господа, че ми е дал чар. Заради него успях като актриса. - Вашите мераци за сцената бяха ли насърчавани от супер образованите ви родители? - О, не, разбира се. Майка ми беше завършила класическа филология в Сорбоната, баща ми - във Флоренция. Те си говореха на френски, за да не ги подслушва домашната помощница. Когато за първи път чух фраза на този език, се потресох - толкова превзет ми се струваше. Търкулнах се на земята и започнах да ритам. После винаги съм учила немски - оправям се доста добре с познанията само от гимназията, без да съм била в Дойче шуле и да съм взимала частни уроци. След седмица в Германия съм супер. Италиански пък научих сама, докато си превеждах откъси от Голдони за кандидатстването в Академията. С портиер в Мадрид проговорих и испански, докато чаках братовчедите ми да се завърнат от Ибиса. Някога четях постоянно. От много години обаче имам проблеми с очите - уча ролите си от листа, изписани с огромни букви. - Съжалявате ли, че не станахте археолог, каквато е била мечтата на баща ви - професор Константин Мутафов? - Понякога. Като момиче се отнасях подигравателно към баща ми, който ме убеждаваше, че класиката е моето призвание. "Айде, ще ходя да ти копая делви и черепчета", репчех му се аз. А той отговаряше: "Но ще потъваш в неочаквани светове". И беше прав. И винаги, когато ме е било яд на театъра, съм си мислила: "Боже, защо не съм някъде, където мога да открия нов град." Всъщност баща ми ме призна за добра актриса, едва след като неговият приятел Кръстю Сарафов ме похвали, че ставам за тая работа. - Вие сте най-директният човек на света - острият език пречеше ли на кариерата ви? - Разбира се. Нанасях си беди, но не съжалявам за нищо. Дъщеря ми все ми вика: "Недей, бе, мамо, бъркаш, работиш срещу себе си." "Не ме учи, ти до къде си стигнала?!", пък й казвам аз. Когато баба ми, живяла дълго време в Румъния, искаше да обясни, че съм много буйна и шантава, подхвърляше на майка ми: "Ех, Кате, това дете вече е динкаля афар". Може фразата да не е съвсем точна, но преводът й е: "Извън пътя". Ето това бях аз - извън нормите и правилата. Но все пак в по-късните години внимавах. Бях скандално откровена - но не докрай. Нямах намерение да ходя в Белене..." - в. "Стандарт".

"В деня, когато почитаме паметта на св. Николай Мирликийски Чудотворец, с тъга научихме за кончината на обичаната родна театрална и филмова актриса Стоянка Мутафова. Тя ще остане в паметта ни като актрисата, която чрез своите богати творчески дарования успяваше с лекота да пресъздаде в различни роли на сцената житейските истини. Това заявява българският патриарх Неофит за кончината на голямата актриса Стоянка Мутафова, съобщиха от Българската патриаршия. Думите са безсилни, за да изразят тъгата от загубата на човека, достигнал една благословена библейска възраст и оставил след себе си огромно театрално богатство, посочва Негово светейшество. "Бог да я прости и упокои душата й! Вечна и блажена да бъде паметта й!", казва патриарх Неофит..." - в. "24 часа".