10 институции ще бъдат ангажирани следващата година в плана на Министерство на земеделието, храните и горите в борбата срещу разпространението на заболяването африканска чума през 2020 г.

Това стана ясно по време на провела се двудневна конференция на тема: "Африканска чума по свинете - изводи, поуки и бъдещи действия".

Планът за следващата година ще включва конкретни мерки и срокове за изпълнението им от отговорните институции и разпределение на дейностите между отделни държавни структури за борба с болестта.

Според проекта ще има подробно описана организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при превенцията. Към 10 институции ще бъдат отправени конкретни задачи и срокове. Това са Министерство на земеделието, храните и горите (Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите; Център за оценка на риска по хранителната верига), Министерство на вътрешните работи (Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Главна дирекция "Гранична полиция"), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"), Министерство на околната среда и водите ("Национални паркове", Регионални инспекции по околната среда и водите, Басейнови дирекции), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Агенция "Пътна инфраструктура"), Министерство на здравеопазването (Регионални здравни инспекции), Министерство на финансите (Агенция "Митници"), Министерство на туризма, Областните управители, Асоциациите от свиневъдния отрасъл, Български ветеринарен съюз, Националното сдружение на общините/местната власт, Ловно-рибарските сдружения и Националният статистически институт.Всички те ще поддържат постоянна връзка за координационни действия.

Планът за следващата година включва и провеждане на мащабна информационна кампания, която включва курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка., включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

МЗХГ инициира промени в нормативната уредба, с които да облекчи режима за регистрация на обектите за отглеждане на животни за лични нужди, но да се подобри ветеринарномедицинското обслужване, както и да се завишат мерките за биосигурност в обектите, както и задълженията на собствениците и местната власт.

Планът предвижда по-добра координация между БАБХ и Българския ветеринарен съюз, която включва изпълнението на мерките от двете страни в случай на епизоотия. Осигуряване, организиране и провеждане на постоянен лабораторен контрол при домашни и диви свине, с оглед ранно диагностициране и извършване на надзор за разпространение на болестта, е сред другите важни приоритети.

Засиленият граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи или транзитно преминаващи на/през територията на страната, ще продължи и занапред.

След като планът бъде изготвен, ще бъде утвърден от Централния епизоотичен съвет.