Около 1 300 000 лв. предвижда да осигури Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране на канализационните системи на всички населени места в полите на Витоша. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие Димчо Михалевски , цитиран от БНР.

При оценяването на рисковите фактори, свързани с наводненията, се стига до извода, че освен големите количества валежи, причини за пораженията са непочистените корита, покритите с боклуци горни течения на реките и нерегламентираната горска сеч.

Строителното ведомство ще отпусне пари за подготовката по най-бързия начин на проекти, с които да се кандидатства по оперативни програми. Това ще стаен след бърза експертна оценка на щетите добави Димчо Михалевски.