По време на заседанието на Парламентарната група на БСП ръководството на Агенция Митници е представило информация за извършени проверки в района на Благоевград на казаните за варене на ракия.

Към момента по информация на агенцията в цялата страна са регистрирани около 1300 казана за ракия, като в района на Благоевград няма връчени актове и няма затворени казани, съобщи говорителят на БСП Ангел Найденов.

Утре в Благоевград представители на ръководството на Агенция „Митници" и на финансовото министерство ще представят подробна информация за извършените проверки по темата, съобщи зам.-финансовият министър Георги Кадиев.

Той припомни, че миналата година също е имало ограничение върху домашната ракия - до 30 литра, но ставката на акциза е била нулева, а след хармонизацията от тази година за количества до 30 литра се заплаща 50% от стандартната ставка т. е. 2.20 лева за литър, а за количествата над 30 литра - по стандартната ставка, която е 4.40 лева на литър.

Прогнозата на Кадиев - ако производството на ракия от казани бъде изцяло регистрирано, постъпленията от акциз биха възлизали на няколко десетки милиона лева.

Той подчерта, че целта на въвеждането на акциза е хармонизация с европейските изисквания, а не стремеж към увеличаване на приходите от акцизи.