Към 17 000 декара земеделска площ са наводнени от река Тимок в района на Брегово, от които 15 000 декара са обработваеми земи.

Областна служба „Земеделие"- Видин започва обследване на пропадналите площи.
За тези, за които се констатира, че са пропаднали на 100%, вследствие на наводненията, ще бъдат изплатени средства за компенсиране на загубите.

Наложителни са законодателни промени, с които речните диги да преминат на разпореждане на една агенция или министерство.

Това изтъкна министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов при пристигането си в Брегово.

Повод за посещението на министъра е бедственото положение в общината, където придошлите води на река Тимок наводниха земеделски земи и няколко къщи, остава в сила. 90 семейства бяха подготвени за евакуация.
Цяла нощ екипи на „Гражданска защита", граничния полицейски участък и доброволци от Брегово пълниха чували с пясък и укрепваха седем-осем места от основната дига, където са установени къртичини.

По-късно по спешност бе взето решение за разрязване на дигата на река Тимок, като единственото техническо решение на проблема.

Министър Найденов обясни, че в момента някои от дигите се стопанисват от общините, които нямат средства, нито специалисти, за да ги поддържат.

Други диги се поддържат от Изпълнителната агенция по хидромелиорации и „Напоителни системи" ЕАД към МЗХ, отделно имат ангажименти още МВР и МОСВ.

Той съобщи още, че поддържа връзка с министъра на околната среда и водите Нона Караджова по повод евентуалното замърсяване на земеделски земи с наноси на река Тимок при изпускане на хвостохранилищата на рудника край сръбския град Бор.