Ваканционното селище "Елените" е глобено с 18 000 лева заради замърсяване на морето от пречиствателната станция на селището над допустимите норми.

Взетите водни проби от крайбрежните морски води край ваканционното селище показват превишаване на допустимите норми на амониев азот, общ фосфор, повърхностно активни вещества и биологична потребност от кислород.

Финансовата санкция, наложена на пречиствателната станция за отпадни води, ще се изплаща до преустановяване на замърсяването на морето, информира БНР.

От началото на месец юли досега Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас е извършила проверки на 32 пречиствателни станции и канализационни системи в региона, като са взети 28 проби за анализ.

При констатиране на отклонения от нормите ще бъдат налагани нови месечни санкции на проверяваните обекти.