260 000 лева глоба ще трябва да плати дружество „Инвестбанк” АД заради теч на сярна киселина в река Смядовска от септември 2015 година.

Санкцията е наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен.

На дружеството, причинило замърсяването в реката, са наложени две наказателни постановления в размер на 10 000 лв. и 250 000 лева.
Първото е за неизпълнение на задължително предписание от 28 май 2015 г. за предприемане на мерки за предотвратяване на теч от резервоар за съхранение на сярна киселина.

Второто е за това, че дружеството е допуснало неразрешено изпускане на опасни химични вещества в язовир "Качица".

Наказателните постановления не са влезли в сила и подлежат на обжалване.