До този момент от Столична община е почистила основно 32 километра речни участъци като река Владайска, река Перловска, река Суходолска, река Какач. В момента се почистват основно участъци от реките Дреновичка - от вливане на река Ваташка до ул. "Сребърна" с дължина 1500 метра и река Кътинска - от мост на ул. "Искърско дефиле" до вливане в река Искър, с дължина 1020 метра, дере Люти дол - участък от ул. "Смесна китка" до ул. "10-ти километър".

Успоредно с тези действия се изпълнява проекта за почистване и проводимост на 5-километрова отсечка от река Искър, между моста на Чепинско шосе и изградената корекция при Летище София.

Реализацията на проекта започна май месец, а финансирането от 1 579 293 лева е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Срокът за приключване на дейностите е 5 месеца - до 10 октомври тази година. До момента са почистени 3738 метра.

За тази година Столична община ще почисти над 160 участъка от речни корита с дължина около 95 километра, включително и целогодишна поддръжка на реките в централната градска част.