33 хектара общински гори в Омуртаг са засегнати от корояди

Пораженията са установени в Държавното горско стопанство в Омуртаг, съобщи директорът на Регионалното управление по горите в Шумен инж. Емил Гелов, цитиран от БНР.

"Започват сечи, за да се разреши проблемът", каза още Гелов. "Общият процент на нападнатата от корояди територия на Регионалната дирекция по горите - Шумен, е много малък - 0.1 %", уточни Гелов.

Горските отчитат общо нападнати 157 хектара като дирекцията отговаря за 182 000 хектара. Със служителите на горските стопанства и Лесозащитна станция - Варна, ние извършваме мониторинг на санитарното състояние на насажденията.

Изсичане на заразените дървета – единствено спасение от корояда типограф

Изсичане на заразените дървета – единствено спасение от корояда типограф

Старата дървесина трябва да бъде почистена

По думите на инж. Емил Гелов във Върбица, където е имало огнище, след санитарни сечи няма разширяване на болестта по дърветата, посочи той.

Директорът на Регионалното управление по горите в Шумен инж. Емил Гелов допълни, че в горския фонд има установени насаждения, засегнати от патогенни гъби, които в бъдеще могат да бъдат нападнати от върховия корояд.