400 лица и семейства са получили вече еднократната социална помощ в максимален размер от 325 лв. за справяне с щетите след инцидента в Хитрино. Това съобщават от Агенцията за социално подпомагане към МТСП.

Социалните служби във Венец и в Шумен още в неделя - първия ден след аварията, са осигурили помощта за 292 лица и семейства.

Сумата дава възможност пострадалите да посрещнат първите си и най-належащи нужди след преживяното нещастие.

Лицата и семействата с постоянен и/или настоящ адрес извън Хитрино, но живеещи или притежаващи нежилищни сгради там, бяха пренасочени да подадат заявленията си за отпускане на помощта чрез дирекция Социално подпомагане по постоянния им адрес.
До момента има заявени 5 такива случая. В тази ситуация освен стандартната социална анкета се изисква единствено удостоверение от община Хитрино, че лицата пребивават там. Документът се връчва лично на хората, след което те веднага могат да получат сумата от дирекцията "Социално подпомагане" по постоянния им адрес.

За бързата и адекватна реакция на дирекциите "Социално подпомагане" във Венец и Шумен и Регионалната дирекция за социално подпомагане - Шумен са получили висока оценка на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.