43 са откритите плувни басейни в Пловдивски регион, като само в града са 28.

До момента не са пододени в РИОКОЗ уведомителни писма и заявки за откриване на плувно лято 2010, съобщава БНР. Навсякъде се извършва предварителна подготовка и проби на съоръженията.

От началато на юни започват проверки на РИОКОЗ, чиито експерти контролират изпълнението на хигиенните норми.
Изискванията сочат да се измерва трикратно на ден остатъчния хлор във водата и резултатите да се регистрират в журнал.

На всеки 10 дни трябва да се предоставят проби за изследване в РИОКОЗ. Паралелно здравните власти проверяват всеки един от басейните два пъти през сезона.