Месечната такса за детска градина в Разград е повишена 5 пъти. Дневният порцион за дете е увеличен от 2 лв. на 2,20 лв.

С увеличението, утвърдено от разградския общински съвет, пълната месечна такса за дете става 58,40 лв., съобщи БНР.

По 10 лв. месечна такса, вместо 2 лв., както беше до сега, ще плащат от януари родителите на децата, посещаващи детските градини в Разград и селата от общината.
Месечните такси в детските ясли стават 5 лв. на дете след решение на общинския съвет.

С 10 на сто ще е по-скъп порционът в детските заведения в Разград, където ден посещаемост ще струва 2,20 ст.
Ако второ дете на семейството посещава същата детска градина, дневната такса за него е 1,80 лв., а за трето дете - 1,60 лв.

В селата от общината дневните такси са с по 20 стотинки по-ниски от тези за градските детски градини.

Петкратното увеличение на месечните такси общинската управа аргументира с невъзможността досегашните суми да обезпечат издръжката за храна и отопление в детските заведения.
В някои от тях посещаемостта е значително по-ниска от броя на записаните в групите деца.