70 кучета, които са били настанени в приютите на "Екоравновесие", са били осиновени през месец май. 

В рамките на три последователни недели от 23 април до 7 май общинското предприятие проведе осиновителска кампания под наслов "Подари си приятел" в един от столичните молове. Посетителите имаха възможност да се запознаят и да разходят кучета, които са настанени в приютите.
Именно тогава от общо 20 кучета, 16 си откриха своите стопани.

Заловените кучета от екипи на предприятието за май са общо 286, като 216 от тях са кастрирани, а 181 са върнати по местата на залавянето им. Доброволно от собственици, поради невъзможност да се грижат за домашните си любимци, през същия месец, за настаняване в приюта са предадени 2 кучета.

За съжаление продължава изхвърлянето на малки кученца. Само преди дни в кашон пред приюта са били оставени 6 малки кучета, заяви директорът на общинско предприятие "Екоравновесие" Веселин Асенов. В общинската ветеринарна клиника "Връбница" за лечение са постъпили 41 кучета.

Продължава кампанията за кастрация на дворни кучета. В районите Кремиковци и Нови Искър до момента са кастрирани 23 кучета. От другите райони на Столична община кастрираните дворни кучета са деветнадесет.

За месец май изразходваните финансови средства за дейността на предприятието са 193 793 лв., като в тях влизат разходи за ветеринарно медицински консумативи и лекарства, храна за животните в приютите и ветеринарната клиника, за външни услуги /поддръжка на трафопост за приют "Горни Богров", сметоизвозване, техническо поддържане на компютърна техника и системи за видеонаблюдение, абонамент автоматична телефонна централа, почистване на изгребните ями, сервизно обслужване на автомобилите , заплати и осигуровки на работниците и служителите.

Кампанията "Подари си приятел" ще продължи през лятото с инициативи в столичните паркове.

ОП "Екоравновесие" ще вземе участие в инициативата "Живей Активно" на 18 юни в Южния парк, където ще представят част от кучета в приюта и всеки, който желае ще може да си хареса приятел и да го осинови веднага, на място. Процедурата отново е улеснена, като служител на предприятието ще изготвя веднага всички необходими документи .