Без опашки пред офисите на Агенция по вписванията в София в последния ден на кампанията за подаване на годишни финансови отчети. Това се дължи на създадената организация и удълженото работно време в офисите на големите градове, съобщи ведомството.

От Агенцията отбелязват, че за разлика от 2020 г., когато в последния ден от кампанията за подаване на ГФО е имало струпване на повече от 100 човека, през настоящата година при пълно спазване на противоепидемичните мерки, един потребител се обслужва за по-малко от 20 минути.

И тази година се запазва тенденцията голям брой годишни финансови отчети да се подават в последните дни на кампанията. На 29 септември 2020 г. са подадени повече от 32 000 ГФО, 89% от тях онлайн, на същия ден през тази година са постъпили 31 538 ГФО - 89%, от които онлайн.

Независимо от големия брой на постъпили по електронен път годишни финансови отчети, информационната система на Търговския регистър функционира устойчиво.

Сметната палата: Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни

Сметната палата: Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни

Дадени са 16 препоръки след одит за периода 2017 г. - 2019 г.