Установиха замърсяване на Стара река в района на Ново село, съобщи БНР. Замърсяването е констатирано от РИОСВ - Пловдив.

Сигналът, че реката има необичаен тъмносин цвят и специфична миризма, а във водоем до селото има и измряла риба е подаден на зеления телефон.

При извършената проверка е установено, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от пречиствателната станция за отпадни води в Кричим, която е работила с нарушен технологичен режим.

В точката на заустване водата е непречистена и се усеща неприятен мирис.

Взети са проби за анализ на отпадъчната вода. Издадено е предписание на ВиК да отстранят аварията в пречиствателната станция.