Община Русе изгражда анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградимите отпадъци, съобщи БНТ.

В следващите 4 години тя трябва да намали количеството на депонирания боклук с 52%. Това ще доведе и до запазване на размера на таксата за битови отпадъци.

Биоразградимите отпадъци ще се събират отделно от останалите, годни за рециклиране.

Новите контейнери ще се поставят пред заведения за хранене, магазини, преработвателни цехове, на Дунав мост. От домакинствата ще се събират и хранителни, и растителни отпадъци.

От местната администрация са оптимисти, че хората ще проявят съвест и заради икономическия ефект за тях.

Като краен продукт от анаеробната инсталация ще се получава биогаз, който ще се използва за производството на електроенергия.