От агенция "Пътна инфраструктура" откриват обществена поръчка за изработването на технически проекти за ремонт на тунелите "Топли дол" и "Правешки ханове" по АМ "Хемус" и на "Траянови врата" на АМ "Тракия", съобщиха от АПИ.

Съоръженията са част от трансевропейската пътна мрежа (TENT-T). Индикативната стойност на поръчката е 1 010 700 млн. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.

Обществената поръчка е в три обособени позиции за всяко от съоръженията.

Движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" е възстановено

Движението в тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" е възстановено

Възстановен е и трафикът по магистрала "Хемус" при моста на летище "Варна"

В обособена позиция едно е изработването на технически проект при ремонта на тунел "Топли дол" при км 39+562 на АМ "Хемус". Стойността й е 350 хил. лв. без ДДС. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1985 г. и е с дължина 883 м.

Затварят временно тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия" в посока София

Затварят временно тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия" в посока София

От 10 до 17 ч. ще се ремонтира осветлението в тунела

Втората обособена позиция е за проектиране на ремонта на тунел "Траянови врата" при км 53+297 на АМ "Тракия". Стойността й е 340 хил. лв. без ДДС. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1985 г. и е с дължина 720 м.

Третата обособена позиция - за проектиране на ремонта на тунел "Правешки ханове" при км 54+672 на АМ "Хемус", е на стойност 320 700 лв. без ДДС. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1999 г. и е с дължина 834 м.

Всеки от трите технически проекта включва извършване на анализ на риска, геодезически измервания, конструктивно обследване на съответния тунел, при необходимост извършване на инженерно-геоложки проучвания и представяне на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи на тунелното съоръжение.
Целта е да се предвидят всички дейности, които трябва да се изпълнят на съоръженията, в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели.

Срокът за подаване на офертите е до 21 май 2018 г., уточниха от АПИ.