Археолози от Националния исторически музей откриха следи от първите гръцки заселници по Западното Черноморие.

Това се е случило по време на шестата експедиция в пределите на ранновизантийския град Хрисосотира край Черноморец, просъществувал от средата на V до началото на VII век.

Археолозите са проучили четири нови жилищни сгради в южния сектор на града. Намерени са редки монети и керамични съдове от Късната античност.

Изненадата за екипа тази година е бил откритият пласт с материали от Архаичната епоха - VII - VI в. Пр. Хр. Открити са десетки фрагменти от рисувани керамични съдове, дело на първите гръцки заселници в тази част на Черноморието.

Откриха златни монети от V век в Девня

Откриха златни монети от V век в Девня

Открити са 14 златни монети, които датират от времето на император Теодосий II (408-450) и съпругата му Елия Евдокия

Сред находките са и бронзови стрели монети, предхождащи първите гръцки монети на Аполония Понтика, както и гръцка бронзова стрела от VII в. пр. Хр.

Бронзовите стрели-монети са вид домонетна форма. Преди да започне сеченето на монети, разменни средства в Аполония и близката околност са били бронзовите стрели. Наличието им на полуострова са предпоставка да се търси храм на някое от гръцките божества, защото те са били оставяни и като дарове при олтара на боговете, съобщават от НИМ.

Специалистите по антична керамика напомнят, че вносна източногръцка керамика е намерена и в археологически обекти извън градското ядро на Аполония Понтика (днешен Созопол). Находки от този тип са открити при подводни археологически разкопки край днешен Китен, както и Атия. Източногръцка керамика е открита и в района на Бургаския залив.

Почти липсват данни за разпространение на йонийска керамика от VII-VI в. пр. Хр. в другите елински полиси по Българското Черноморие.

Разпространението на вносна източногръцка керамика в археологически обекти от вътрешността на Тракия е изключително рядко. Този тип керамика се открива в райони в непосредствена близост до Черноморското крайбрежие и по поречието на големите реки, свързващи Тракия с Егея (Карнобат, Ямбол, Стара Загора, Копривлен).

Най-късните следи за обитаване на полуостров Хрисосотира са от XIII-XIV век, когато районът e под контрола както на Византия, така и на българското царство.

Открихме уникални монети на цар Иван Асен II, доволен проф. Овчаров

Открихме уникални монети на цар Иван Асен II, доволен проф. Овчаров

До момента те са 28