Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на незаконен развъдник за кучета в град Белослав.

Именно в него е родено чихуахуато Рая.

От БАБХ посочват, че обектът не е регистриран като животновъден. Собственикът е физическо лице и извършва развъдна дейност на кучета от породата чихуахуа без родословие, нелегално по интернет.

От Агенцията по храните са установили в постройки в частния имот общо 23 кучета, отглеждани в примитивни условия, без да се полагат за тях адекватни грижи и ветеринарномедицинско обслужване. Освен това кучетата не са идентифицирани и ваксинирани съгласно законодателството.

БАБХ връща у нас кучето Рая, пратено в Норвегия с фалшиви документи

БАБХ връща у нас кучето Рая, пратено в Норвегия с фалшиви документи

Явор Гечев: Това е доходоносен бизнес канал

На собственика е издаден акт за незаконна развъдна дейност.

На ветеринарния лекар, издал фалшивите документи на кучето Рая, са връчени четири акта за липса на регистрация в БАБХ, употреба на идентификационни чипове с неясен произход и без да бъдат вписани в интегрираната информационна система на агенцията - ВетИС, издаване на фалшиви документи, както и липса на задължителен дневник на дейностите, извършвани в практиката на лекаря.

БАБХ търси съдействие от неправителствените организации, които да поемат грижите за кучетата от град Белослав и да съдействат за осиновяването им.

Установените нередности ще бъдат предадени на прокуратурата за последващи действия.