Община Неделино обяви бедствено положение заради безводие, съобщават от "24 часа".

Към момента извънредната ситуация е със срок от 10 дни, като обхваща цялата община.

Причината е драстичното намаляване на обемите на изворите и резервоарите, от които се снабдяват населените места.

Напълно пресъхнал резервоар е "Черешка", на 5% е резервоарът Козарка - Крайна, на 10% - в Изгрев - Еленка и Върлино. Високата зона на Неделино е с 20% вода, а на 40% е резервоар "Деделянска бърчина".

От 4 септември в общината е въведен воден режим.

Търсят се нови водоизточници и пренасочване на съществуващи към опразнените резервоари.

Кметът Боян Кехайов е отправил искане за пренасочване на вода от помпена станция "Малиево" в село Старцево. Започнало е предпроектно проучване за изграждане на хидрофорни системи, които да се монтират в училищата и детските градини.