В Белоградчик събират подписка срещу установяването на кариера.

"Пристигна решение на Министерството на енергетиката за разрешаване на проучване на един терен в нашата община". Това заяви кметът на Белоградчик Борис Николов по време на пресконференция в БТА, на която алармира, че природната забележителност Белоградишки скали, включена в индикативния списък на защитени територии на ЮНЕСКО, е заплашена от строителството на кариери.

Решението на МС разбуни духовете на цялата общественост за часове, заяви кметът. "Оценихме опасностите, предимствата и недостатъците на една бъдеща кариера", изтъкна градоначалникът.

Преценили, че е необходимо да направят всичко по силите си, за да спрат това проучване, тъй като отчитат опасностите, ако бъде реализирано.

Кметът на Белоградчик е внесъл жалба във ВАС, в която иска анулиране на това разрешение за проучване. За много кратък период се появили още 4-5 жалби от обществени организации и физически лица. Те били придвижени към ВАС паралелно с жалбата на кмета.

"Единодушно и общинският съвет гласува декларация против проучването", изтъкна Николов. В жалбата си кметът на Белоградчик подробно е описал своите аргументи - а именно, че се нарушават национални закони и европейските правила, свързани с екологията.

Градоначалникът изтъкна, че в последните две години частни собственици са направили инвестиции за стотици хиляди за развиване на туризма под формата на къщи за гости и туристически комплекси. От тази гледна точка кметът също е притеснен от евентуалното разкриване на кариера.

"На 99% съм сигурен че, с тези арументи ще спечелим делото", каза той и допълни, че очаква решението на ВАС.

"Събираме подписка против този административен акт на МИЕ. Имаме около 400 подписа събрани до момента", каза инициаторът архитект Георги Георгиев.

Екологът на община Белоградчик Николай Димитров изтъкна, че въпросният терен попада в две зони по Натура 2000. По думите му, развиването на кариера е в драстично нарушение на защитената зона по Натура 2000.

Димитров изтъкна още, че не е извършена оценка за съвместимост. "Това е един от най-емблематичните и разпознаваеми ландшафти не само в България, а и в Европа", изтъкна екологът и допълни, че там идват студенти на практика.