Професионалната гимназия по лека промишленост в Монтана да запази паралелката "Производство на облекло от текстил" през учебната 2020-2021 г. За това настояват от Стопанската камара в града, по чиято инициатива управители на девет фирми от шивашката промишленост са се подписали върху писмо до Регионалното управление на образованието и Областния управител.

От БСК посочват, че по данни на Бюрото по труда в шивашката промишленост на областно ниво през миналата година са били заети малко над 1000 лица, а преди 15 години техният брой е бил над 3000.

Според фирмите спадът в броя на заетите се дължи на недостиг на работна ръка, а не на по-малко поръчки.

Бизнесът не иска да дава практика на учениците

Бизнесът не иска да дава практика на учениците

Според "Галъп интенешънъл" теорията е остаряла, а практиката остава на заден план

От БСК подчертава, че от години шивашката професия оглавява списъка с най-търсените свободни работни места на Бюрото по труда в Монтана.

Писмото е подписано от: "Даниса" ООД, "Май" ЕАД, "Мидела" ЕООД, "СИ - Модел" ООД, "СИМА" ООД, "Стил ББ" 19, "Мода АРБ" ООД, "Микена" ООД и "Фелдхюс БГ" ЕООД.

Всяко от предприятията е посочило и броя на свободните работни места. По техни прогнози ще са необходими нови 180 заети.

По тази причина Стопанска камара - Монтана счита, че в план-приема за 2020-2021 е наложително да залегне запазване на паралелката по "Производство на облекло от текстил".

"Гимназията е единствената, която обучава кадри за шивашката промишленост, а през настоящата учебна година приемът не се е осъществил. На практика това очертава още по-голяма пропаст между нуждите на бизнеса и образованието", посочват в позицията си те.