Чрез средствата, които се отпускат от правителството по отношение изграждането на нови пречиствателни станции и други инфраструктурни обекти, правителството изпълнява обещанията, свързвани с подобряване на екологията. Това каза днес премиерът Бойко Борисов при откриването на помпена станция за отпадни води във варненския квартал „Аспарухово".

Освен в „Аспарухово", Борисов откри днес пречиствателни станции и във Велики Преслав и Балчик. При откриването им той изтъкна, че тези мерки ще подобрят качеството на питейната вода в тези населени места. При откриването на станцията в Аспарухово той изтъкна, че над 100 млн. лв. са отделени за проект за Златни пясъци, а отделно в кв. „Виница" е била открита пречиствателна станция за 30 000 души.

Проектът в кв. "Аспарухово" е изпълнението на компонентите по мярка „Интегриран проект за подобряване на водния цикъл на Варна" от програма ИСПА, а именно реконструкция на ПСОВ Варна и ПС Аспарухово. Той е сред 36-те ПСОВ, включени в Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалент жители.

Целта от изпълнението на „Интегриран проект за подобряване на водния цикъл на гр. Варна" е да защити Варненското езеро и близките плажове от замърсяване, причинено от заустване на битови и промишлени отпадъчни води, като се сведе до минимум неблагоприятното въздействия върху околната среда и се подобрят значително условията за живот за хората от Варна и цялата черноморска и крайбрежна зона.

Изпълнител по договора е „Сфелинос" СА, Гърция, с подизпълнител „Струма Имоти"ООД, Благоевград. Стойността на съфинансирането от страна на ЕС (към момента на завършване) е 75% - 3 710 731.96 евро, а националното съфинансиране - 25% - 1 236 910.65 евро (към момента на завършване).