Намерено е решение на проблем с наводненията в района на канала, свързващ езерото "Вая" и Черно море. Между Бургас и Енез, Турция е подписан проект, с който ще се финализира почистването на съоръжението. Проектът е на стойност 399 470, 42 евро, от тях 221 690,32 евро са предвидени за дейности, изпълнявани от бургаската администрация, съобщава областният управител на Бургас Вълчо Чолаков.

В тези средства освен почистването на канала са включени и редица кампании насочени към почистване на отпадъци и подобряване на околната среда.

Езерото Вая станало сметище

Езерото Вая станало сметище

На дъното на бургаското езеро имало стотици автомобилни гуми

Срокът за реализиране на проекта е 2 години, а към настоящия момент експерти от Областна администрация Бургас подготвят обществена поръчка за избор на изпълнител, който да се справи с голямото количество битови и растителни отпадъци, затлачвали с години съоръжението.

От фирмата изпълнител ще се очаква да почисти близо 260 м., като територията е с голяма широчина, а водният поток образува водно огледало със значителна площ.

Изграждане на обслужващ път също ще бъде част от изискванията към изпълнителя. Миналата година по проект е почистен половината от канала Вая 375м.

Почистват канала между езерото "Вая" и Черно море

Почистват канала между езерото "Вая" и Черно море

Проектът е на стойност за близо 1 млн. лв.