Скоро започват дейностите по почистването на канала, свързващ езерото "Вая" и Черно море, съобщи Областната администрация в Бургас.

Това стана ясно, след като областният управител Вълчо Чолаков подписа договора за началото на проекта по време на официална церемония, провела се в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

За първи път областната администрация в Бургас ще изпълнява проект на стойност близо 1 милион лева. Проекти от подобен мащаб до сега не са извършвани от бургаската институция. До момента Областната администрация в черноморския град е работила предимно по по-малки проекти, насочени главно към обучения, туризъм и културен обмен.

Проектът е разработен по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция, в партньорство с Кметство Енез. За неговото осъществяване е предвидено безвъзмездно финансиране на стойност 394 хиляди евро. Очаква се проектът да реши проблема с дългогодишните наводнения в района на езерото, както и на главния път Бургас-Созопол, по който през лятото преминава целият трафик за южното Черноморие.

Проектът има и екологични цели - по време на почистването на канала "Езеро Вая - Черно море" се предвижда и да бъдат изследвани екологичните условия и състояние на водите на езерата Вая (Бургас) и Гала (Енез). На базата на резултатите от изследванията ще бъде разработен съвместен модел за оценка на екосистемни услуги в двaта водни обекта.

По думите на управляващия орган до сега областните администрации не са се ангажирали с проекти от подобен мащаб, поради обема на работата, високата отговорност и недостатъчния човешки и финансов ресур.

Областният управител Вълчо Чолаков сподели, че общината има готовност да започне и втори проект за закупуване на тежка техника, с която да бъдат почистени язовирите и речните корита в област Бургас. "Очакваме повторно отваряне на Програмата, за да кандидатстваме", допълни той.