Ценно дарение от документи на писателя, публицист и дисидент Георги Марков постъпи на съхранение през м. май 2021 г. в Държавен архив - Перник, съобщиха от там.

Постъплението е предадено от Емил Първанов Ваклинов, братовчед на писателя, чиито корени водят до с. Мещица, Пернишко. Документите са открити при личните вещи на майката Райка Маркова, която в последните години е живяла при роднини в Перник.

Дарението от документи включва негови авторски сценарии на произведения: "Аз бях той" (1968); "Атентат в затворена улица" (1968) (отхвърлено от цензурата); "Асансьорът" (1967); "Покривът" с протокол от заседание на Художествения съвет за разглеждането му (след 1959) (отхвърлено от цензурата); "Среднощните чадъри" (1969).

Разкази, новели, статии с приложени преводи, ползвани от писателя, също са част от постъплението, както и дневник с бележки по дни за творческите му ангажименти, отделни откъси за включване в пиеси, статии, разкази и новели, мисли от периода 1965-1968 г.

Датата 26 януари 1976 г. стои на негово писмо от Лондон до родителите му, в което той съобщава за живота си в Англия, за семейството си и очакваното първородно дете. Писмото е оригинал с подпис "Гошо" и съдържа и адрес за кореспонденция.

Документите са достъпни за всички интересуващи се.