Министърът на околната среда и водите Емил Димитров обсъди с кмета на Пловдив осигуряването на вода за града и проектите по Оперативна програма "Околна среда".

На среща с градоначалника Здравко Димитров екоминистърът заяви, че подкрепя реализацията на проекта "Въча", който е от изключителна важност за осигуряването на чиста питейна вода за града.

Той посочи, че четирите язовира до Пловдив - "Кричим", "Въча", "Цанков камък" и "Доспат", са пълни на около 95%.

Идеята е четирите язовира да подават вода за Пловдив и по този начин трайно да бъде решен проблемът с осигуряването на по-качествена питейна вода за десетки години напред, обясни той.

Димитров и кметът на Пловдив обсъдиха напредъка по изпълнението на четирите европроекта по ОПОС, които в момента се реализират в града, както и приоритетите за следващия програмен период.

Беше обсъдено осигуряването на средства за затваряне и рекултивация на сметището в Цалапица, както и необходимостта да се реализират проекти за инсталации за компостиране и разделно събиране на отпадъците.

Екоминистърът обърна внемание, че трбява да се изчисти коритото на река Марица и да се помисли за рехабилитация на каналите на "Напоителни системи" ЕАД.