Предписание за спиране на всякакви дейности по река Вит издадоха регионалните ековласти до областния управител на Ловеч Ваня Събчева, съобщиха от МОСВ.

Писмата до Ваня Събчева са от РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция "Дунавски район" и РИОСВ-Плевен. С тях се иска спиране на почистването на наносни отложения в река Вит в района на пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", община Луковит, област Ловеч. 

Багери копаят река Вит за материал за АМ "Хемус"

Багери копаят река Вит за материал за АМ "Хемус"

Риболовци се боят от екокатастрофа

Спирането е докато не приключат изискуемите процедури за подобни дейности по реда на Закона за водите. Писмото на БДДР е въз основа на постъпило уведомление от Областния управител на Ловеч за начало на  отнемане на наносни отложения в коритото на река Вит.

В писмото си до областния управител от Басейнова дирекция посочват, че за почистването на наноси се изисква разрешително по Закона за водите, каквото не е издавано. 

Ако се чисти коритото на река без разрешително, то подлежи на административно-наказателна отговорност. От Басейнова дирекция са изискали от Областната администрация Ловеч да им предоставят копие от сключения договор между областния управител на област Ловеч и изпълнителя за извършване на дейностите.

Изискали са и документи, удостоверяващи извършването на дейностите по договора, както и данни за служители на Областна администрация, присъствали на описаните дейности по отнемане на наносни отложения.

От РИОСВ - Плевен заповядаха да се наложи принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на Областния управител на Област Ловеч за спиране на всякакви дейности по почистване на наносни отложения, премахване на дървесна растителност, добив на баластра и сеч в същия участък от река Вит.

Целта е да се запазят местата за размножаване на защитени видове птици. Мястото на дейностите попада в защитена зона за опазване на дивите птици, от мрежата "Натура 2000" ("Васильовска планина" BG00002109).

На областния управител е предписано да не допуска извършване на дейности по почистване на наносни отложения и премахване на дървесна растителност, докато не бъдат изпълнени условията и мерките в Решение по ОВОС №2-2/2015 г. Дейността подлежи на съгласуване с РИОСВ - Плевен.

През последните две седмици в двете институции постъпиха сигнали за изземане на баластра от река Вит над село Торос и местност "Боаза". Последният сигнал е от неделя - 17 ноември 2019 г., когато е извършвана проверка. В момента на проверките на място не е имало техника във водния обект и не е установен извършителят.