Незаконна сеч на критично застрашен вид е извършена над местността Офелиите на Витоша. Това съобщи Десислава Гюрова, главен експерт в Природен парк "Витоша" пред БНР.

Отсечени са 4 индивида петтичинкова върба на възраст около 20 години. Състоянието им показва, че сечта е извършена преди около седмица, а дърветата са оставени на мястото.

Петтичинковата върба се среща единствено на територията на Витоша. Видът е в Червената книга на България със статус "критично застрашен от изчезване". Освен това е и в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Това е един от най-ценните и редки видове, които притежаваме, изтъква Гюрова.

Сечта е установена при редовен обход на територията, като такава е открита също на бук, бреза и смърч.

Най-вероятно става въпрос за вандалска проява на територията на парка, предполага инж. Дарин Ковачев, главен горски инспектор в дирекцията на ПП "Витоша".

Дирекцията на парка провежда мероприятия за подпомагане на популацията на този дървесен вид.

Незаконна сеч в Борисовата градина в София - общинска полиция ще пази района

Незаконна сеч в Борисовата градина в София - общинска полиция ще пази района

Екипите ще извършват периодични обходи около къпалнята "Мария Луиза"