С 40 см са се покачили нивата на реките Струма и Места в най-ниските точки край Марино поле и Хаджидимово заради обилните валежи, съобщава БНР.

Областният управител на Благоевград Николай Шушков е разпоредил денонощно наблюдение на язовирите и критичните речни участъци.

По негови думи приливната вълна в речните басейни е значителна, но няма опасност за населението.

Шушков поясни, че повишаване на нивото на реките има, но то не е такова, че да застрашава населените места. Нивата са далеч от критичните прагове, но все пак на места се доукрепват и дигите, особено в долното течение на река Места, допълни той.

Оранжев и жълт код за лошо време

Оранжев и жълт код за лошо време

Прогноза за времето

Задействан е областният план за реакция при бедствия и кризи за денонощно наблюдение на критичните участъци, особено тези, в които има и компрометирани диги.

Шушков обясни, че има такива постове и от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", и от страна на "Напоителни системи", които дежурят денонощно и подават постоянно информация за нивото на реките.

По данни на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" има достатъчно свободни обеми в речните корита, а най-високо е покачването на водите в река Струмешница край Петрич.

Значително е увеличен и обемът на язовирите "Студена" и "Стойковци".