Ученици от Търговище ще правят карта на рисковите зони в града, където едно дете може да стане жертва на сексуално насилие.

Инициативата е на асоциация НАЯ, която реализира проект за превенция на сексуалното насилие и сексуалната злоупотреба с деца.

200 ученици от Търговище и село Лиляк ще работят по проекта.