Касовите салони на всички районни отдели "Общински приходи" ще бъдат дезинфекцирани всекидневно срещу бактерии и вируси, съобщават от Столичната община.

Дезинфекцията ще се извършва със специални бактерицидни UV лампи с озон, ззакупени от Столичната община.

Потокът от граждани през 22-та районни отдела в София е средно 250 души.

От СО посочват, че още в първите дни на кризата с коронавируса са осигурили за служителите в данъчните отдели необходимите дезифектанти и предпазни средства. Лампите допълнително унищожават бактериите и вирусите в цялото помещение. Те ще бъдат пускани по време на почивките на служителите, защото докато излъчват, в салона не бива да има хора.

Вече се провеждат и изследвания с бързи тестове за на всички служители на дирекция "Общински приходи".

Въпреки че броят на плащаните онлайн местни данъци и такси в София се е увеличил от началото на кризата, повечето столичани предпочитат да плащат местните си данъци и такси на каса или по банков път.

По данни на СО в седмицата преди Великден на каса са били внесени общо 1,9 млн. лв., а през интернет страницата на Столичната община постъпленията са общо 142 800 лв. От СО напомнят и че срокът за първата вноска на такса битови отпадъци, както и 5% отстъпка при плащане в пълен размер на местните данъци за недвижими имоти и МПС е удължен до 30 юни. Най-безопасният начин за плащане е през портала на Столичната община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Плащания могат да се правят и през банки и финансови посредници, с които СО има договори.