Експерти на РИОСВ - София са установили след направена по сигнал проверка, че сметището на община Ботевград гори и пуши.

Установено е още, че поддържането на депото е занемарено. Подходът към него е силно замърсен от разпилени битови отпадъци. Не е извършвано и запръстяване на отпадъците от октомври 2009 г.

Според действащото екологично законодателство за експлоатацията на всяко депо се изисква осигуряване на земни маси, необходими за ежедневното му запръстяване.

На фирмата-оператор на депото - „БКС" ЕООД е дадено предписание да се предприемат незабавни мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъците в района.

На оператора на депото ще бъде съставен акт за административно нарушение, като глобата варира от 1 000 до 3 000 лв. За повторно нарушение глобата е от 2 000 до 6 000 лв.