Драстично е намаляла водата в язовир "Цонево" заради липсата на валежи. В момента най-големият язовир във Варненска област е пълен едва 33% от капацитета си, съобщи БНТ.

Водоемът е резервен вариант за захранване на Варна с питейна вода в случай на воден режим. Всеки месец вода от язовира се подава и към химическите заводи в Девня за осигуряване на производствения процес.

Язовир "Цонево" се използва основно за промишлени нужди и за напояване на земеделски земи. Заради опасността от воден режим по Черноморието, язовирът беше предвиден да снабдява Варна с вода за питейно-битови нужди. Количеството му обаче спада застрашително. Всички се надяват през зимата да има интензивни валежи от сняг, за да се увеличи нивото на язовира.

Всеки месец водоемът губи не малко количество от обема си и заради изпарения на водата, като те са повече през летните месеци.

В язовир "Цонево" в момента има малко над 108 милиона кубични метра вода, при общ обем от 330 милиона кубика. В този участък сега има само следи, че някога е имало вода.

Ръкавът на язовир "Цонево" до село Аспарухово е почти пресъхнал. Вече се вижда изцяло потопеният преди повече от 30 години стар мост.

За декември близо 4 милиона кубика вода от язовира се подава към заводите в Девня. В случай на воден режим за Варна, количеството за промишлени нужди ще бъде редуцирано със заповед на Министерството на околната среда и водите.

От "Напоителни системи" - клон "Черно море" твърдят, че в случай на водна криза, имат техническа готовност веднага да подадат нужното количество вода от язовир "Цонево" до помпена станция на ВиК за захранването на Варна. За да се използва обаче водата за питейно-битови нужди, е необходимо водното дружество да изгради пречиствателна станция.