Още два европейски бизона са настанени в Дивечовъден участък (ДУ) Студен кладенец в Източните Родопи, съобщиха от Дивечовъдния участък. Европейските бизони са известни също като зубри.

Новите попълнения са дарение от зоопарка в Зул, Германия. След пристигането си животните са настанени в адаптационна ограда, за да могат да се приспособят към новите условия и да привикнат към местната храна.

Експерти от екипа на "По-диви Родопи" наблюдават ежедневно адаптацията на младите животни. След това ще започне постепенна социализация на новите животни към зубрите, които вече обитават ДУ Студен кладенец.

"Адаптацията на новите зубри върви добре, те успяха да преодолеят стреса от транспорта и започнаха постепенно да привикват към новото място. Вече се хранят с листа и клони от местни видове дървета и храсти и пасат. Въпреки че са отделени, новите животни постепенно започнаха да се опознават и да комуникират с местните зубри", коментира Христо Христов от фондация "По-диви Родопи".

Европейският бизон се е превърнал в един от символите на природозащитата в Европа. Той е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването и как след много усилия може да бъде възстановен.

В средата на 20-ти век започват усилията за възстановяването на вида в природата от малкото запазени зоопаркови животни. След мащабна селекция и програмата за реинтродукция на отделни екземпляри, отглеждани в затворени пространства, диви популации на зубъра са били възстановени в районите на Централна и Източна Европа, основно в Полша и Беларус.

Европейският бизон все още е включен в Червения списък на световно застрашените видове. В края на 2016 г. в света има само около 6500 представители на вида, които обитават различни местообитания в цяла Европа - от Швеция до Испания и България и от Холандия до Казахстан.

В страната ни зубрите започват да се завръщат през шейсетте години на миналия век, когато малко стадо зубри е било заселено в Държавно ловно стопанство Воден - Ири-Хисар в Североизточна България.

През 2013 г. по инициатива на фондация "По-диви Родопи" и холандската организация АРК и Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" се завръщат в Източните Родопи.

Това става и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". През 2015 г. за първи път от столетия в Родопите се роди първото зубърче. През 2017 се появи и второ зубърче.

Двата зубъра са осигурени със съдействието на Развъдната книга на Европейския бизон (European Bison pedigree book ). Животните бяха транспортирани от Германия до България със съдействието на Софийския зоопарк в края на октомври.

Връщането на европейския бизон в Родопите е част от дейностите за възстановяване и опазване на дивата природа на Стария континент на европейската мрежа Rewilding Europe, част от която са и "По-диви Родопи", за да се запазят екосистемите в Източните Родопи.

Зубърът е и най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В Студен кладенец зубрите съжителстват с елени лопатари, благородни елени, вълци, лешояди и още много редки и застрашени видове животни и птици.