Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две нови огнища на инфлуенца по птиците от щама H5N8 в животновъдни обекти в землищата на селата Трилистник и Пъдарско в област Пловдив, съобщават от Агенцията.

Във фермата в с. Трилистник се отглеждат 55 437 кокошки носачки, а в обекта в с. Пъдарско - 11 600 патици мюлари.

Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдния обект.

Около птицефермата в с. Трилистник са определени 3-километрова предпазна зона - общ. Марица - с. Трилистник и в общ. Раковски - землището на с. Стряма - Държавно ловно стопанство "Чекерица"; 10 км наблюдавана зона общ. Марица- с. Рогош, с. Скутаре, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Ясно поле, с. Динк, с. Крислово, с. Калековец, с. Желязно и с. Войводиново, в общ. Раковски - гр. Раковски, с. Стряма и с. Шишманци и в общ. Садово - гр. Садово.

Регистрираха огнище на птичи грип във ферма за патици в Раковски

Регистрираха огнище на птичи грип във ферма за патици в Раковски

Във фермата се отглеждат близо 6000 патици

Около обекта в с. Пъдарско са определени 3-километрова зона - общ. Брезово - с. Пъдарско, с. Главатар и с. Борец и 10-километрова наблюдавана зона - общ. Калояново- с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Сухозем, с. Бегово, с. Чернозем и с. Ръжево; в общ. Раковски - гр. Раковски, с. Стряма и с. Момино село; в общ. Брезово - с. Дрангово, с. Върбен, с. Стрелци и с. Отец Кирилово.

В и от зоните търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация се извършва под официален контрол. Забранява се организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици. Забранява се разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

В страната е наложено привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта инфлуенца по птиците. Забранено е отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории.

Започна ваксинация срещу нюкасълска болест в Търновско

Започна ваксинация срещу нюкасълска болест в Търновско

В областта има само една ферма за патици

Проведени бяха срещи с представители на индустрията на водоплаващите и кокошевите птици, провеждат се информационна кампании за собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти за спазване на мерките за биосигурност, и за незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

В Европа вече са установени 43 огнища при домашни птици: Полша - 27, Унгария - 4, Словакия и България по 3 огнища, Румъния и Чехия по 2 огнища, в Украйна и Германия по 1 огнище. Засегнати са няколко вида птици (основно пуйки). Общ брой засегнатите птици над 950 хил. 2 огнища са нотифицирани при диви птици в Полша и Германия и 1 огнище при птици, отглеждани в плен - в зоопарк в Словакия.

Огнище на птичи грип има само в Раковски, успокоява Танева

Огнище на птичи грип има само в Раковски, успокоява Танева

По думите й са взети мерки, за да не се разпространи заболяването

Припомняме, че огнище на нюкасълска болест беше регистрирано във ферма за патици в Раковски.

По-късно стана ясно, че там ще бъдат умъртвени 6000 патици.

След това министър Танева успокои, че единственото огнище на нюкасълска болест е в Раковски.