Проведе се работна среща по инициатива на областния управител проф. Мария Нейкова на Бургас, на която присъстваха ръководителите на гранична полиция Бургас, Елхово, Малко Търново, както и кметът на община Малко Търново Илиян Янчев, съобщиха от администрацията в града.

Обсъдиха се конкретни мерки и предложения за справяне с мигрантския натиск по границата, които включват осигуряване на високопроходими автомобили, изграждане на пътна инфраструктура, осигуряване на високоскоростен интернет и не на последно място увеличение на щата.

Общо 235,613 км е цялото възпрепятстващо гранично съоръжение, като 127 км е в управление на областния управител на област Бургас, от които 104 км са към гранична полиция Малко Търново.

Налице е друг голям проблем, а именно растителността, която деформира оградата и е само въпрос на време да бъде сериозно компрометирана, каза Нейкова.

Общо 88 км трябва да се почистят от храсти и дървета, предимно акация, които са превзели оградата, както от южната, така и от северната част на съоръжението, поради неосигуряването на необходимите средства в началото на тази календарна година. След почистването и с цел предотвратяване на последващо израстване на растителността трябва да се третира с химичен препарат, което трайно ще реши този проблем, предложи комисар Васил Попов от гранична полиция Малко Търново.

Бойко Рашков отчете завишен миграционен натиск
Обновена

Бойко Рашков отчете завишен миграционен натиск

МВР е в готовност за реакция

Комисар Иван Стоянов от гранична полиция Елхово заяви, че има засилен мигрантски натиск като ежедневно между 100 и 200 мигранти биват недопускани от граничните полицаи на територията на страната. Те са предимно от Афганистан и по-малко от Сирия, Ирак и др.

Прогнозата е за увеличаване на този натиск и именно заради това трябва да предприемем изпреварващи мерки за недопускане задълбочаването на този проблем, допълни областният управител на Бургас.

На срещата стана ясно още, че пътната инфраструктура и подходите към съоръжението са в лошо състояние, което води задължително до бързата амортизация на автомобилите, пригодени за охраняване на границата.

С резултатите от проведената среща ще бъде изготвено мотивирано предложение за осигуряване на средства в размер на 1 млн. и 200 хил. лв., които ще обезпечат възстановяването, почистването и поддръжката на възпрепятстващото съоръжение, както и осигуряване на оборудване и технически средства за нормални условия на работа на екипите на гранична полиция, които работят на терен.

Следващата седмица предстои среща между областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково с оглед предприемане на по-сериозни мерки за противодействие на мигрантския натиск.