Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за заем от 12,8 млн. евро с община Бургас за съфинансиране на специализирана детска болница в черноморския град. Лечебното заведение ще предоставя висококачествено здравно обслужване за повече от 220 000 деца от Югоизточна България в модерни помещения с нулеви вредни емисии.

За да се осигури допълнителна подкрепа на първата специализирана университетска детска болница в България, заемът ще бъде отпуснат със седемгодишен гратисен период.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова заяви, че този проект е един от най-добрите примери за начина, по който Европейската инвестиционна банка работи в полза на хората и допринася непосредствено за повишаване на стандарта им на живот.

Сградата на болницата ще бъде осеметажна и ще разполага с 123 легла и допълнителни 10 в педиатричното интензивно отделение. Очаква се лечебното заведение да осигури работа на между 500 и 700 души медицински и немедицински персонал.

Новата болница ще спомогне за привличането и задържането на квалифицирани медицински специалисти в региона. Наред с това, тя ще бъде свързана и с Медицински факултет на Университета в Бургас, което ще подпомогне университетските изследвания и обучението на медицински персонал.

Според кметът на Бургас Димитър Николов изграждането на детска болница, ще подобри грижите за децата. По думите му тя е важна не само за Бургас, но и за целия Югоизточен регион. Болницата ще позволи да се предлага качествено и комплексно лечение на деца с различни заболявания - без при това да се налага да пътуват до София или извън страната, добави той.

Международен екип от експерти на ЕИБ и външни експерти е предоставил на община Бургас цялостно предпроектно проучване, включващо функционално планиране и предварителен архитектурен проект на болницата, в съответствие с най-добрите международни практики и стандарти, съдейства при подготовката на тръжна документация за строителството и оборудването, и подкрепи плановете й да получи достъп до безвъзмездно финансиране от ЕС.

Инфраструктурата на сградата ще бъде енергийно ефективна и екологосъобразна. В нея се предвижда използването на възобновяеми енергийни източници. Покривът на болницата ще бъде подходящ за монтаж на инсталация за слънчева енергия. За сградата е предвидена енергоспестяваща система за осветление, както и отводнителна система за събиране и филтриране на дъждовна вода, която ще може да се използва за природосъобразно напояване на зелените площи около болницата.

ЕИБ ще прави анализ какви лекари да има в Националната детска болница

ЕИБ ще прави анализ какви лекари да има в Националната детска болница

Подписан е договор, следва анализ и доклад за структурата