Назначаването без конкурс на новия директор на РИОСВ-Бургас е в нарушение на Кодекса на труда. Това заяват общински съветници от Движение "България на гражданите" в писмо до МОСВ.

От бургаската екоинспекция посочват, че Детелина Иванова е назначена на длъжността от екоминистъра с трудов договор до провеждането на конкурс.

Те обаче недоумяват как на една много голяма инспекция се назначава човек без конкурс. Според общинския съветник Стоян Грозев това е в нарушение на Кодекса на труда и на правилника на екоинспекцията.

Той посочи, че Иванова до момента на назначаването е оглавявала отдел "Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони" в същата тази инспекция. "Знаем в последно време колко спорни казуси, отприщили недоволството на хората имаше тук по Южното Черноморие. Този отдел, който тя е оглавявала, е пряко ангажиран с всички тези спорни моменти, заради които хората излязоха да протестират", отбеляза Грозев.

От своя страна Детелина Иванова посочва, че е назначена за директор на РИОСВ-Бургас до провеждане на конкурс и не е временно изпълняващ длъжността по силата на заповед.

Тя пояснява, че не е проведен конкурс и няма информация за дата за назначаване на такъв.

По отношение на въпросните спорни казуси, които посочват от ДБГ, Иванова заявява, че взетите от нея решения и предложения към директора на екоинспекцията са били съобразени изцяло с нормативната уредба и няма нарушаване на екологичното законодателство.