Екоинспекцията хвана трима нарушители в резерват "Сребърна".

Те са извършвали нерегламентирани дейности в защитената територия. РИОСВ им е съставила актове. Два от тях са за извършване на любителски риболов на нерегламентирано място.

Съгласно Плана за управление на защитената територия има определени четири местности, в които любителите могат да упражняват това занимание, посочват от екоинспекцията. Това са местностите "Пристана", "Канаричката", брега на езерото по границата със село Сребърна и участъка от брега на река Дунав, западно от Западния противопожрен път.

Третият акт е за бракониерски риболов с мрежи. Нарушението е било установено още през лятото, но се е водило досъдебно производство, което вече е прекратено.

Предстои да се издадат наказателни постановления. Законът за защитените територии предвижда глoби за маловажни случаи в размер от 5 до 100 лв., а за немаловажни - от 500 до 5000 лв. за физически лица.

В резерват "Сребърна" категорично е забранено извършването на риболов с помощта на плавателни съдове и мрежи, напомнят от РИОСВ.