Незаконни изкопни дейности в коритото и по устието на река Камчия е установила Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна.

Нарушението е било констатирано в защитената местност "Лонгоза". Експертите са издали предписание за незабавно преустановяване на дейностите.

От екоинспекцията съобщават, че предстои възложителят да бъде установен и да се предприемат мерки съгласно Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Защитена местност "Лонгоза" е бивша буферна зона около резервата "Камчия" и попада в защитени зони от екологичната мрежа "НАТУРА 2000" - "Камчия" и "Комплекс Камчия".